Oberon Bioresonans

Scanna-Analysera-Frekvensbehandla

Människa-Häst-Hund - Katt

En nyhet från och med januari 2022! Går att beställa här i webshopen!


Dagens moderna teknik är fantastisk, med hjälp av Oberon bioresonans kan vi mäta och få information om vilka av kroppens funktioner och vävnader som behöver stärkas för att de skall fungera och läka bättre. Med hjälp av specifika frekvenser kan vi även behandla och hjälpa kroppens celler tillbaka till balans och hälsa.

Du som bor i min närhet är välkommen på ett fysiskt besök för Oberon analys (gäller endast människa, boka via bokningssidan eller kontakta mig), men både analys och frekvensbehandling kan utföras på distans.  Ett DNA prov behövs för distansanalys och behandling, och det skickar du till mig i form av ett hår/tagel/päls prov.  Just nu utför jag alla analyser och bioresonans-behandlingar på djur på distans i brist på lämplig lokal för ändamålet då jag själv har djur hemma.  Du som djurägare är dock alltid välkommen att komma till Hälsostugan med ditt djurs DNA-prov och sitta med när ditt djurs analys genomförs  - hör av dig för att boka tid!

Med hjälp av Oberon analyserar jag hela kroppens energibalans och cellfunktion i immunförsvar, njurar och urinvägar, mage och tarm, galla och lever, lymfsystemet, hormonsystemet, lungor och luftvägar, slemhinnor, hjärt och kärlsystemet, belastning av mikroorganismer etc. I samband med analysen så görs även en första frekvensbehandling (fungerar även bra på distans, även om jag förstår att det låter för bra för att vara sant!) av de områden som har störst behov. Finns inga direkta behov så görs en allmänt stärkande frekvensbehandling. Du får sedan en pdf-rapport med analyssvar och vid behov, tips på lämpliga tillskott, terapier eller kostomläggning som kan vara till din fördel. Jag säljer inga produkter och är helt oberoende i mina rekommendationer. Du får även mer information om hur vidare frekvensbehandling med Oberon kan se ut.

Du förbinder dig inte till någonting genom att beställa en Oberonanalys hos mig, jag säljer inga egna kosttillskott men tipsar dig gärna om mina favoritmärken och inköpsställen. Du är alltid välkommen på uppföljande behandlingar hos mig efter din analys, tillsammans kan vi sätta upp en behandlingsplan som passar både dina behov och din ekonomi. Men det är helt och hållet upp till dig hur och om du vill gå vidare efter en analys. Jag finns här för dem som vill ha min hjälp :)

Den som genomför en Oberonanalys hos mig har rätt att under 3 månader (12 veckor) från och med grundanalysens datum boka uppföljande frekvensbehandling för endast 500 kr per gång (obegränsat antal). Efter denna 3 månaders period rekommenderar jag en ny Oberonanalys för att utvärdera effekten. Om denna analys beställs och genomförs inom ett visst datum så får du ett rabatterat pris på den, all nödvändig information om detta kommer att framgå i din analysrapport. 

OBS! Pågående medicinering och homeopatisk behandling kan påverka mätvärdena, om möjligt, avvakta med att skicka analys tills kuren är avslutad, om det ej är möjligt, notera det på orderformuläret så jag vet om det! Jag utför inga analyser och frekvensbehandlingar på gravida/dräktiga individer - för då vet man inte vem man scannar eller behandlar.