Man/Pälsanalys Oberon Häst - Hund - Katt

I lager.

950 kr

Intropris jan-mars 2022 - ordinarie pris 1500 kr! 

Scanning - Analys - Behandling + analys av foder/tillskott - allt i samma beställning! 

Dagens moderna teknik är fantastisk, med hjälp av Oberon bioresonans kan vi mäta kroppens behov och få information om vilka funktioner och områden som behöver stärkas för att de skall fungera och läka bättre.

I Oberon analyserar jag hela kroppens energibalans och cellfunktion (immunförsvar, njurar och urinvägar, mage och tarm, galla och lever, lymfsystemet, hormonsystemet, hjärt- och kärlsystemet, nervsystem etc.) Jag avslutar alltid med en frekvensbehandling av de områden som har störst behov för tillfället, finns inga direkta behov görs en allmänt stärkande behandling. Frekvensbehandling kan, även om det låter för bra för att vara sant, utföras på distans! Jag meddelar dig via sms eller mail senast dagen innan jag planerar att genomföra analys och behandling - så att du vet om det utifall ditt djur verkar reagera på behandlingen. Det går självklart bra att tacka nej till behandlingen, men inget prisavdrag sker pga. det. Notera på orderblanketten om du vill avstå frekvensbehandling!

 Du får en pdf-rapport med analyssvar och vid behov tips på lämpliga tillskott, terapier eller kostomläggning som kan vara till fördel. (Jag säljer inga produkter) Du får även mer information om hur vidare bioresonansbehandling med Oberon kan se ut - om du är intresserad av det. 

Om en uppföljande analys görs inom 3 månader från den första för att utvärdera effekten av en eventuell behandling så utförs den till ett rabatterat pris, mer info om detta kommer att finnas i din analysrapport. 

Just nu ingår även analys av ett foder/tillskott per analys där jag testar om fodret/tillskottet stärker eller försvagar ditt djur. Endast foder i torkad form kan analyseras, t ex ett par msk torrfoder för hund/katt eller pelleterat foder för häst. Ej pulver då det blir svårhanterat i analysutrustningen. 

Efter beställning får du en nedladdningslänk till ett orderformulär, där finner du all info du behöver för att skicka in ditt prov. Provsvar skickas per mail inom 10 dagar från att jag mottagit provet. Kötid kan förekomma, du blir meddelad om väntetiden förväntas bli längre än 10 dagar! 

OBS! Pågående medicinering (NSAID, Penicillin,  prascend och liknande) och homeopatisk behandling kan påverka mätvärdena, om möjligt, avvakta med att skicka analys tills kuren är avslutad, om det ej är möjligt, notera sort  på orderformuläret så jag vet om det! Skicka ingen analys på dräktigt djur - då vet man inte vem man scannar eller behandlar.